امروز: چهارشنبه 1 خرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی

مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی دسته: ریاضی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 17542 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 320

مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی

فهرست مندرجات

پیشگفتار

1 - اصطلاحات و نمادهای سیستم­های تعمیرشدنی        1

1.1 – اصطلاحات پایه و مثال­ها    1

1.2 - سیستم­های تعمیرنشدنی  11

1.2.1 - توزیع نمایی    18

1.2.2 -  توزیع پواسن   25

1.2.3 - توزیع گاما     29

1.3 - قضیه اساسی فرایندهای نقطه­ای   35

1.4 - مروری بر مدل­ها   47

1.5 - تمرین­ها 48

2 - مدل­های احتمالاتی : فرایندهای پواسن  51

2.1 - فرایند پواسن 51

2.2 - فرایند پواسن همگن    67

2.2.1 - طول وقفه­ها برای HPP 79

2.3 - فرایند پواسن ناهمگن  81

2.3.1 - توابع درستنمایی 83

2.3.2 - نمونه شکست­های بریده شده 90

2.4 - تمرین­ها 92

3 - مدل­های احتمالاتی : فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها    99

3.1 - فرایند تجدیدپذیر 99

3.2 - مدل نمایی تکه­ای  114

3.3 - فرایندهای تعدیل یافته    115

3.4 - فرایند شاخه­ای پواسن 119

3.5  - مدل­های تعمیر ناقص   126

3.6 - تمرین­ها 128

4 -  تحلیل داده­های یک سیستم تعمیرپذیر ساده  131

4.1 - روش­های گرافیکی   131

4.1.1- نمودارهای دو آن 134

4.1.2- نمودارهای مجموع زمان بر آزمون 142

4.2 - روشهای ناپارامتری برای براورد   146

 4.2.1- برآورد های طبیعی تابع شناسه      146

4.2.2- برآوردهای کرنل  148

4.2.3- برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر 149

4.2.4- مثال ها 150

4.3 - آزمون برای فرایند پواسن همگن  155

4.4 - استنباط برای فرایند پواسن همگن    163

4.5 - استنباط برای فرایند قانون توان : حالت خرابی قطع شده 169

4.5.1- برآورد نقطه ای برای β.θ  170

4.5.2-برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض 174

4.5.3- برآورد تابع شناسه    184

4.5.4- آزمونهای نیکویی برازش    187

4.6 - استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده  200

4.6.1 - برآورد فاصله ای برای β.θ 201

4.6.2- برآورد فاصله ای آزمونهای فرض 204

4.6.3- برآوردتابع شناسه 207

4.6.4- آزمونهای نیکویی برازش    210

4.7 - اثرفرضیه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است    214

4.8 - براورد بیزی 218

4.8.1 - استنباط بیزی برای پارامترهای HPP 221

4.8.3 -  استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کم­توان   231

4.8.4 - استنباط بیزی برای پیش­بینی تعداد خرابی­ها  240

4.9 -  استنباط یک فرایند مدل­بندی شده به صورت کم­توان  242

4.9.1 -  براورد درستنمایی ماکسیمم برای     242

4.9.2 -  آزمون فرض برای فرایند مدل کم­توان    246

4.9.3  - فاصله اطمینان برای پارامترها    249

4.9.4 – مثال   250

4.10 -  استنباط برای مدل  نمایی تکه­ای   251

4.11 -  استانداردها    256

4.11.1-  MIL-HDBK-189  259

4.11.2 -  MIL-HDBK-781 ,  MIL-STD-781   262

4.11.3 -  ANSI / IEC / ASQ / 61164   262

4.12 -   فرایندهای استنباطی دیگر برای سیستم­های تعمیرپذیر 264

4.13 -  تمرین­ها   266

5 - تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه    271

5.1 -  فرایندهای پواسن همگن همسان   271

5.1.1 -  براورد نقطه­ای برای   271

5.1.2-  براورد بازه­ای برای    274

5.1.3 - آزمون فرض برای    279

5.2 - فرایندهای پواسن همگن ناهمسان  282

5.2.1-  دو سیستم خرابی قطع شده  282

5.2.2 - k  سیستم   285

5.3 -  مدل­های پارامتریک تجربی و سلسله مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن   287

5.3.1-  مدل­های پارامتری تجربی بیزی  291

5.3.2 -  مدل­های سلسله مراتبی بیزی   303

5.4-  فرایند کم­توان برای سیستم­های همسان 306

5.5 -  آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کم­توان 314

5.5.1 - آزمون تساوی  ها برای دو سیستم  315

5.5.2- آزمون تساوی  های k سیستم   319

5.6 -  فرایند کم­توان برای سیستم­های ناهمسان  320

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی , روش های آماری برای احتمال پذیری سیستمهای تعمیرشدنی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر