امروز: چهارشنبه 14 خرداد 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مقاله جو سازمانی در موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

مقاله جو سازمانی در موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی دسته: آموزشی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 182 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 120

مقاله جو سازمانی در موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

1-1-) بیان مسأله3

2-1) اهداف پژوهش:6

1-2-1) هدف اصلی پژوهش6

2-2-1) اهداف فرعی6

3-1) فرضیه ها وسؤالات پژوهش :7

1-3-1) فرضیه های پژوهش :7

2-3-1) سؤالات پژوهش :7

4-1) تعریف اصطلاحات :8

1-4-1) جو سازمانی :8

2-4-1) مشارکت :8

3-4-1) تصمیم گیری :8

4-4-1) مشارکت در تصمیم گیری :8

5-1) تعاریف عملیاتی :9

2) مبانی نظری پژوهش10

1-2) جو سازمانی:10

1-1-2) مفهوم جو سازمانی10

2-1-2) تعاریف جو سازمانی :12

3-1-2) نظریه هاومطالعات در زمینه جو سازمانی :15

1-3-1-2) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری15

شكل شماره (2-1)مدل تعاملی ابعاد جو سازمانی16

2-3-1-2) جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف17

شكل(2-2). الگوی نیاز فشار17

3-3-1-2) جو سازمانی از نگاه هاجتس18

4-3-1-2) جو سازمانی از نگاه هریسون18

5-3-1-2) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت19

4-1-2) رویکردهای جوّ سازمانی24

1-4-1-2) رویکرد ساختاری :24

2-4-1-2) رویکرد ادراکی:24

3-4-1-2) رویکرد تعاملی :25

4-4-1-2) رویکرد فرهنگی :26

5-1-2) ابعاد جو سازمانی27

6-1-2) شاخص‌های جوّ سالم سازمانی29

7-1-2) بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی30

1-7-1-2) ساختار سازمان و جو سازمانی30

2-7-1-2) شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی31

3-7-1-2) مدیران و جو سازمانی31

4-7-1-2) انگیزش و جو سازمانی31

5-7-1-2) رهبری و جو سازمانی32

6-7-1-2) بهداشت روانی و جو سازمانی32

7-7-1-2) عملكرد و جو سازمانی33

8-1-2) جو سازمانی چگونه عمل می كند ؟33

9-1-2) تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی34

10-1-2) مراحل بهبود جو سازمانی36

2-2) مشاركت در تصمیم گیری38

1-2-2)مفهوم مشاركت38

2-2-2) فلسفه مشاركت :39

3-2-2) ریشه های مشاركت40

4-2-2) فرایند مشاركت41

5-2-2) شرایط مشاركت :42

6-2-2) برنامه های مشاركت :43

7-2-2) طرفداران مشاركت45

8-2-2) منتقدین مشاركت47

9-2-2) تصمیم‌گیری48

10-2-2) الگوها و مدل‌های تصمیم‌گیری:49

11-2-2) مشارکت در تصمیم‌گیری58

12-2-2) درجات مشاركت در تصمیم گیری59

13-2-2) سطوح مشاركت در تصمیم گیری59

14-2-2) اثرات مشاركت در تصمیم گیری60

15-2-2) مدلهای فرآیند مشاركت60

3-2-2) پژوهش‌های انجام شده خارجی در زمینه مشاركت در تصمیم گیری :71

4-2-2)پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه مشاركت در تصمیم گیری :73

5-2-2) استنتاج كلی77

6-2-2) الگوی نظری پژوهش78

1-3) روش تحقیق79

2-3) جامعه آماری80

3-3) نمونه مورد مطالعه:(حجم نمونه و روش نمونه گیری)81

4-3) ابزار تحقیق:84

5-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق :85

6-3) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:86

1-4). بررسی توصیفی و استنباطی یافته های پژوهش87

2-4) توصیف یافته ها88

3-4) فرضیه های پژوهش94

4-4) سؤالات پژوهش97

5). بحث و نتیجه گیری104

1-5) فرضیه های پژوهش105

2-5) سؤالات پژوهش108

3-5) بحث و تفسیر پایانی114

4ـ5) پیشنهادات115

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : مقاله جو سازمانی در موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر