امروز: شنبه 31 فروردین 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود تحقیق مدل حسابداری مبتنی بر ارزش جاری

دانلود تحقیق مدل حسابداری مبتنی بر ارزش جاری دسته: حسابداری
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

در این روش برای تعدیل صورتهای مالی هم از ارزشهای جاری و هم از شاخص قیمتها استفاده می شود بدین ترتیب كه بهای تمام شده تاریخی به وسیله ارزش جاری پایان دوره جایگزین می شود و سود نیز به دو بخش ناشی از تورم و خالص از تورم تقسیم می شود كه برای تفكیك این دو بخش از شاخص قیمتها ستفاده می شود

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

ثابت:

در این روش برای تعدیل صورتهای مالی هم از ارزشهای جاری و هم از شاخص قیمتها استفاده می شود. بدین ترتیب كه بهای تمام شده تاریخی به وسیله ارزش جاری پایان دوره جایگزین می شود و سود نیز به دو بخش ناشی از تورم و خالص از تورم تقسیم می شود كه برای تفكیك این دو بخش از شاخص قیمتها ستفاده می شود.

نحوه عمل به این صورت است كه ارزش جاری اول دوره به وسیله شاخص قیمتهای پایان دوره تعدیل می شود و تفاوت بین ارزش جاری اول دوره تعدیل و ارزش جاری پایان دوره نشان دهنده بخش سود خالص از تورم می باشد و تفاوت بین ارزش جاری اول دوره تعدیل شده و ارزش جاری دوره نشان دهنده بخش سود ناشی از تورم می باشد.

مدل حسابداری بهای تمام شده تاریخی:

در یك نظام مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ، داراییها و بدهیها به ارزش زمان تحصیل اندازه گیری می شود و این ارزش معمولاً بهای تحصیل است. بدین ترتیب، بهای تمام شده تاریخی دارای دو خاصیت مهم است خاصیت اول مبتنی بودن آن بر معادلات است و خاصیت دوم این است كه بهای تمام شده تاریخی بیانگر ارزش جاری در زمان تحصیل است و سود محاسبه شده در این روش بر اساس واحد اسمی پول می باشد و هیچ تعدیلی روی آن انجام نمی شود.

مقایسه نظام بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری:

مزیت اصلی مبنای بهای تمام شده تاریخی، عینی بودن و اتكا پذیری آن است كه ناشی از مبنای معاملاتی آن می باشد ولی مهمترین مزیت ارزش جاری، مربوط بودن آن به تصمیمات استفاده كنندگان است.

عیب اصلی مبنای بهای تمام شده تاریخی، مربوط نبودن آن با وضعیت جاری واحد تجاری است در حالی كه عیب اصلی ارزش جاری، ذهنی بودن بیشتر و اتكا پذیری كمتر آن در مقایسه با بهای تمام شده تاریخی است.

تأثیر تغییر سطح قیمتها بر ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری:

حسابداری رشته ای از علوم است كه آثار مالی ناشی از تصمیم گیری های اقتصادی را منعكس می كند و آنها را در قالب ارقام و اعداد ارائه می دهد و همانطور كه می دانید هدف اساسی صورتهای مالی كاربرد اقتصادی آن است، یعنی استفاده كنندگان از این صورتها باید قادر باشند با مطالعه صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی ضمیمه آن از نظر اقتصادی تصمیم گیری كنند.

بر اساس آنچه كع از تعاریف رایج حسابداری در ذهن داریم، حسابداری گزارش (درست) از اتفاقات مالی به استفاده كنندگان ارائه می كند. هنگامی كه بر واژه (درست) تأكید می كنیم باید بدانیم كه منظور چه نوع گزارشی است. گزارش درست، گزارشی است كه اطلاعات آن مفید باشد و دارای دو خصیصه كیفی تا حدودی متضاد، یعنی مربوط بودن و قابل اتكا بودن باشد.

همانطور كه می دانید اطلاعاتی مربوط است كه بودن یا نبودن آن برای تصمیم گیرنده با اهمیت باشد و همچنین اطلاعاتی قابل اتكاست كه متكی به مستندات پذیرفتنی باشد ولی اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی تاریخی تنها در تاریخ تحصیل صحیح می باشند. چون مبالغ ثبت شده به عنوان دارایی فقط منعكس كننده ارزش واقعی آنها در تاریخ معامله است و هم زمان با تغییر در سطح عمومی قیمتها و ارزش پول، دیگر انعكاس دارایی های فوق الذكر به همان مبلغ اولیه نشان دهنده، ارزش واقعی آنها نخواهد بود و اطلاعات صحیح به حساب نخواهد آمد.

در نتیجه در شرایط تورمی ، حفظ ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری، با استفاده از اصل بهای تمام شده در ثبت و گزارشگری مالی، زیر سؤال می رود.

تغییر سطح قیمتها و اصل افشا:

اصل افشا ایجاب می كند كه كلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی واحدهای تجاری به شكل مناسب و كامل گزارش شود. براساس این اصل صورتهای مالی اساسی باید تمامی اطلاعات با اهمیت و مربوط را ، جهت اخذ تصمیمات آگاهانه ، برای استفاده كنندگان فراهم سازد.

به طور كلی می توان گفت اگر عدم افشای برخی از اطلاعات در گزارشهای مالی موجب شود كه این گونه گزارشها گمراه كننده شوند، افشای آن اطلاعات ضروری است. در نتیجه با توجه به اینكه نشان دادن دارایی ها با ریالهای دارای قدرت خرید متفاوت و جمع كردن آنها و بیش از میزان واقعی نشان دادن سود عملیاتی، موجب گمراه شدن استفاده كنندگان صورتهای مالی می شود، لازم است كه گارشگری تغییر قیمتها جهت برقراری اصل افشای كامل بكار گرفته شود.

تغییر سطح قیمتها و فرض تداوم فعالیت:

فرض تداوم فعالیت حاكی از این است كه واحد تجاری عملیات خود را در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داد و بر اساس این فرض، واحد تجاری آنقدر به موجودیت خود ادامه می دهد تا برنامه های جاری خود را اجرا و تعهدات خود را ایفا كند.

همانطور كه گفته شد در شرایط تورمی سود واقعی كمتر از سود عملیاتی اعلام شده می باشد و در چنین شرایطی قابل تقسیم قلمداد نمودن كلیه سود شركت گمراه كننده بوده و ممكن است نتایج زیان آوری در بر داشته باشد و سرمایه شركت را كم كرده و ادامه فعالیت شركت را در آینده با شكل كمبود نقدینگی مواجه كند.

با به كارگیری حسابداری بهای تمام شده تاریخی ، استهلاك داراییها بر اساس قیمت خرید اولیه آنها محاسبه می شود و ذخیره استهلاك انباشته جوابگوی جایگزینی داراییهای مستهلك شده نخواهد بود. به دیگر سخن در این حالت با كم محسوب كردن هزینه استهلاك سود بیشتری را تقسیم كرده و مالیات بیشتری پرداخت نموده ایم، اما منبع این سود و مالیات اضافی چیزی به غیر از سرمایه نمی تواند باشد، در واقع سرمایه روز نخست به دلیل كاهش قدرت خرید ریال، بی آنكه متوجه شویم كاهش یافته است و این خطر احساس می شود كه برقراری فرض تاوم فعالیت در آینده از بین برود.

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : مدل حسابداری مبتنی بر ارزش جاری , حسابداری , ارزش , بهای تمام شده

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر