امروز: یکشنبه 1 اردیبهشت 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

دانلود تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 411 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 44

مزایده صورت خاصی است از فروش مال كه خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت كرده و هر یك قیمتی بیشتر از آنچه كه ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌كنند

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

فهرست مطالب

مقدمه. 1

مبحث اول. 3

تعاریف لغوی اصطلاحات... 3

مبحث دوم. 3

اجرای احكام مدنی.. 3

گفتار اول: احكامی كه به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌كند. 4

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 4

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 5

د) اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است. 5

و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 5

گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش... 5

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول. 7

بخش اول: محل فروش... 7

بخش دوم: زمان فروش... 8

ج) موعد فروش... 8

گفتار سوم: آگهی فروش... 9

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 11

الف) اخطار به محكوم له جهت حضور. 11

ب) اخطار به محكوم علیه جهت حضور. 11

ج) اخطار به ثالث كه جهت اجرای حكم مال به اجرا برای استیفاء محكوم به معرفی كرده است... 11

د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه. 11

‌گفتار پنجم: جلسه فروش... 11

الف) حضار اجباری در جلسه فروش... 11

ب) حضار اختیاری.. 12

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده 12

توافق محكوم علیه و محكوم له در جلسه مزایده 14

گفتار پنجم: موارد رد. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش... 15

الف) مبلغ كارشناسی یا ارزیاب... 15

ب) مبلغ توافق.. 15

ج) قیمت مزایده 16

گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده 17

گفتار هشتم: نحوه پرداخت... 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده 18

گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 19

گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول. 19

گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده 19

مبحث دوم. 20

فروش اموال غیرمنقول. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. 20

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 21

مبحث سوم. 22

تخلفات دادوز. 22

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری.. 22

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر كننده اجرائیه. 23

مبحث چهارم. 23

اجرای اسناد رسمی.. 23

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن. 23

گفتار دوم. 25

بازداشت امواع منقول. 25

گفتار سوم. 25

بازداشت اموال غیرمنقول. 25

گفتار چهارم. 25

حراج.. 25

بخش اول: آگهی فروش... 25

بخش دوم: مكان حراج.. 26

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 27

بخش چهارم: زمان حراج.. 27

بخش پنجم: مبلغ حراج.. 27

بخش ششم: موارد رد شركت در حراج.. 27

بخش هفتم: جلسه حراج.. 27

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.. 28

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182) 28

مبحث سوم. 28

معاملات دولتی.. 28

تعریف مناقصه: 28

گفتار اول: مناقصه. 29

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات... 29

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات... 29

بخش سوم: اعضاء كمیسیون مناقصه. 30

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه. 30

بخش پنجم: انعقاد قرارداد. 31

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات... 31

گفتار دوم. 31

مزایده 31

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده 32

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده 32

بخش چهارم: فروش اموال منقول. 32

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 32

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 32

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 33

مبحث چهارم: بورس... 33

گفتار اول: اركان بورس... 34

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس... 34

منابع و ماخذ. 35


مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشكیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی كند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌كند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : آشنایی با مقررات حراج مزایده , صراحت فروش اموال , روش در اجرای قانون شهرداری , محل فروش قیمت مزایده

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر