امروز: سه شنبه 6 خرداد 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کتاب بلبرینگ

کتاب بلبرینگ دسته: صنایع نفت و گاز
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 6104 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 109

کتاب بلبرینگ شامل

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

اصطلاحات بیرینگهاBearings  

-1رولبرینگ استوانه اى

-2بیرینگ ساچمه اى با چهار نقطه تماسى

-3نشیمنگاه یا محفظه

-4شفت

-5شانه پله شفت

-6قطر شفت

-7صفحه قفل کن

-8آب بند شعاعى شفت

-9رینگ فاصله انداز

-10قطر سوراخ محفظه

-11سوراخ محفظه

-12در پوش محفظه

-13خار فنرى

بیرینگ هاى شعاعى

-1رینگ داخلى

-2رینگ خارجى

-3جــز غلتان:ســاچمه ) (ballغلتان اســتوانهاى ) (Cylindricalغلتان ســوزنى (Tapered Roller)(،غلتان مخروطىNeedle) و غلتان بشکه اى Spherical

-4قفسه

-5درپوش: آب بند از جنس الاستومر

-6قطر خارجى رینگ بیرونى

-7قطر سوراخ رینگ داخلى

-8قطر شانه رینگ داخلى

-9قطر شانه رینگ خارجى

-10شیار خار فنرى

-11خار فنرى

-12سطح جانبى رینگ خارجى

-13شیار نصب آب بند

-14مسیر غلتش در رینگ خارجى

-15مسیر غلتش رینگ داخلى

-16شیار آب بند

-17سطح جانبى رینگ داخلى

-18پخ

-19قطر متوسط بیرینگ

-20پهناى کل بیرینگ

-21لبه راهنما

-22لبه نگهدارنده

-23زاویه تماس

بیرینگ هاى کف گرد Thrust Bearigns

-24واشر محور

-25مجموعه قفسه و اجزاى غلتنده

-26واشر نشیمنگاه

-27واشر نشیمنگاه با سطح کروى

-28واشر تکیه گاه

انواع بیرینگ غلتشى

بیرنیگ شعاعى Radial Bearings

بلبرینگ شیار عمیق Deep Groove Ball Bearings

بلبرینگ تماس زاویهاى(Angular Contact Ball Bearings)

بلبرینگ چهار نقطه تماسی

بلبرینگ خود تنظیم

رولبرینگ Self-Aligning Ball Bearings

تک ردیفه Cylindrical roller bearings

بلبرینگ هاى خودتنظیم

رولبرینگ غلتکى - دو ردیفه

دارای سوراخ استوانهای یا مخروطی

- 4رولبرینگ - چهار ردیفه

برینگ غلتکى نوع طرح بدون محافظ.

رولبرینگ بدون قفسه

رولبرینــگ ســوزنی به همراه قفســه نگهدارنده

رولبرینگ ســوزنی درپوش کشیده- انتها باز

رولبرینگ سوزنی درپوش کشیده-انتها بسته

رولبرینگ سوزنی لبه دار

رولبرینگ سوزنی بدون لبه

رولبرینگ سوزنی خود تنظیم

رولبرینگ سوزنی ترکیبی

رولبرینگ سوزنی /کفگرد ساچمه ای

رولبرینــگ ســوزنی/ کفگــرد غلتکی سیلندری

رولبرینگ مخروطى(Tapered Roller Bearings)

تک ردیفه

دو ردیفه

چهار ردیفه

رولبرینگ دوردیفه،پیکربندىپ شت به پشت

رولبرینگ کروى(Spherical Roller Bearings)

رولبرینگ توریدال

CARB (CARB Toroidal Roller Bearings)

بلبرینگ هاى کف گرد

(Thrust Ball Bearings)

بلبرینگهاى کفگرد تماس زاویه ای

رولبرینگ کفگرد سیلندرى

Angular Contact Thrust Ball Bearings

رولبرینگ سوزنی کفگرد

رولبرینگ کروی کفگرد

رولبرینگ کفگرد مخروطی

بیرینگ هاى Track Runner

رولبرینگ هاى پشتیبان

بادامک پیروCam Followers

انتخاب نوع بیرینگ

فضاى کارى

بار-نیرو

بزرگی نیرو

جهت نیرو

نیرویشعاعی

بار محوری

بارهای ترکیبی

بار خمشى

نا راستایی

دقت

سرعت

عملکرد بى سر و صدا

سفتى

جابجایی محوری

نصب و پیادهسازی

رینگ داخلى با سوراخ مخروطی

بیرینگهاىآببندىشده

روش نظام مند و قابلیت اطمینان بیرینگ

بار اسمى و عمر

بارهاى دینامیکى وعمر بیرینگ

انتخاب سایز بیرینگ

بارهاىا ستاتیکى بیرینگ

انتخاب ســایز بیرینگ با استفاده از رابطه عمر

عمر اسمى SKF

ضریب تصحیح عمر SKF

شرایط روانکارى -نسبت ویسکوزیته

 ملاحظــات مربــوط بــه افزودنىهاى(Exterem Pressure) EP

ضریب ηcبراى میزان آلودگى

مورد خاص- ضریب تنظیم

محاسبه عمر در شرایط کارى متغیر

اثر دما حین عملکرد

عمراسمىموردنیاز

بیرینگ تحت بارهاى دینامیکى

محاسبه بارهاى دینامیکى وارده بر بیرینگ

باردینامیکى معادل در بیرینگ

نوع وسیله

مشخصه عمر

میلیون کیلومتر

بیرینگ با بار نوسانى

بار متوسط در یک بازه کارى

-بار دورانى

کمترین بار لازم

تعیین اندازه بیرینگ با استفاده از ظرفیت

حمل بار استاتیکى

بارمعادل استاتیکى بیرینگ

ظرفیت اسمى باراستاتیکى مورد نیاز

بررسى ظرفیت تحمل بار استاتیکى

مثال های محاسباتی

مثال دوم

مثال سوم

مثال چهارم

- ابزارهای محاسباتی SKF

برنامه مهندسی کاتالوگ

SKF beacon

برنامه

Orpheus •

Beast •

اطلاعات عمومى بیرینگ ها

ابعادبیرینگ

طرحهاى عمومى ISO

طرح عمومى براى بیرینگ هاى اینچى

ابعاد پخ

تلرانس ابعادى

نماد تلرانس ها

تعیین سرى قطرى

جداول تلرانس ها

محدودیت ابعاد پخ

سمبلهاى تلرانس

لقى داخلى بیرینگ

قفسه ها

مشخصات و شماره فنى

 نوع بیرینگ کد بیرینگ

شماره گذارى در سیستم SKF

نامگذاری سریها

پیشـوندها

پسوندها

کاربرد بیرینگها

چیدمان بیرینگها

چیدمان بیرینگ ثابت و شناور

انواع یاتاقان هاى بابیتى (لغزشى) و کاربرد آنها

مقدمه

انواع یاتاقان

نوع توصیف سختى سرعت عمر نکات

ىیاتاقان لغزشى (بابیتى(

معرفى

مزایاى یاتاقانهاى لغزشى

معایب یاتاقانهاى لغزشى

تقسیم بندى یاتاقانهاى لغزشى

شـکل ظاهرى و نحوه تحمل نیروهاى وارد بر یاتاقان

-1یاتاقان شعاعى ژورنال

-2یاتاقان محورى تراست

-3یاتاقان تراست ژورنال

-4یاتاقـان ژورنـال کفشـکى لغزنـده (تیلتینـگ پـد)

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

برچسب ها : کتاب بلبرینگ , اصطلاحات بیرینگها Bearings , رولبرینگ استوانه اى , بیرینگ ساچمه اى با چهار نقطه تماسى , نشیمنگاه یا محفظه , شفت , شانه پله شفت , قطر شفت , صفحه قفل کن , آب بند شعاعى شفت , رینگ فاصله انداز , قطر سوراخ محفظه , سوراخ محفظه , در پوش محفظه , خار فنرى , بیرینگ هاى شعاعى , رینگ داخلى , رینگ خارجى

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر