امروز: یکشنبه 11 خرداد 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

جزوه مروری بر بهبودهای فنی، قابلیتهای اجرای اقتصادی و سناریوی جهانی سامانه گرمایش آب خورشیدی

جزوه مروری بر بهبودهای فنی، قابلیتهای اجرای اقتصادی و سناریوی جهانی سامانه گرمایش آب خورشیدی دسته: مکانیک
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 7896 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

مروری بر بهبودهای فنی، قابلیتهای اجرای اقتصادی و سناریوی جهانی سامانه گرمایش آب خورشیدی

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

کلمات کلیدی: آب گرمکن خورشیدی، دروه بازگشت سرمایه، بازده، گیرنده خورشیدی

چکیده

فهرست علائم و اختصارات

-1مقدمه

سامانه گرمایش آب خورشیدی

-1-2سامانه گرمایشی آب خورشیدی غیر فعال

-2-2سامانه گرمایش آب خورشیدی فعال

شکل :1سامانه گرمایش آب خورشیدی غیر فعال

شکل :2سامانه گرمایش آب خورشیدی فعال با گردش مستقیم

-3اجزاء اصلی سامانه گرمایش آب خورشیدی

-1-3گیرنده های خورشیدی

-1-1-3گیرنده های صفحه مسطح

شکل : 3سامانه گرمایش آب خورشیدی فعال با گردش غیر مستقیم

-2-1-3گیرنده لوله خلاء

شکل :4کلکتور صفحه مسطح

-2-3مخزن ذخیره

-3-3مبدل حرارتی

شکل : 6نمایی از مخزن ذخیره، با بطریهای محتوی مواد تغیییر فاز دهنده

شکل : 7میزان افزایش ظرفیت کلکتورهای گرمایش آب خورشیدی دوازده کشور برتر در سال 2013

-4-3سیال انتقال حرارت

-4سناریوی جهانی سامانه گرمایش آب خورشیدی

-5مطالعات فنی اقتصادی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

-1-5لزوم مطالعات فنی اقتصادی

شکل : 8ظرفیت جهانی کلکتورهای گرمایش آب خورشیدی

-2-5مطالعات پژوهشی تحلیل فنی اقتصادی سامانه های گرمایش

آب خورشیدی

شکل : 9تغییر هزینه تولید آب داغ خورشیدی به عنوان تابعی از زمان در یونان مرکزی

جدول :1مطالعات تازهای در خصوص ارزیابیهای فنی اقتصادی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

جدول :1مطالعات تازهای در خصوص ارزیابیهای فنی اقتصادی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

جدول :1مطالعات تازهای در خصوص ارزیابیهای فنی اقتصادی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

جدول :1مطالعات تازهای در خصوص ارزیابیهای فنی اقتصادی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

جدول :1مطالعات تازهای در خصوص ارزیابیهای فنی اقتصادی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

شکل : 10جریانهای انرژی سامانه گرمایش آب خورشیدی ترموسیفونی

شکل : 11نتایج شبیه سازی انرژی اکتسابی ماهانه و سالانه ( )

و کسر خورشیدی /

شکل : 14مطالعه قیاسی کارآیی زیست محیطی

شکل : 13مطالعه قیاسی کارآیی اقتصادی

شکل : 12مطالعه قیاسی کارآیی حرارتی

شکل : 15هزینه کلی سرمایه گذاری مورد قبول ملی ناشی از بهبود برای نرخهای بهره مختلف و نرخهای افزایش هزینه سوخت

-6پیشرفتهای فنی سامانه های گرمایش آب خورشیدی

جدول :2جدیدترین مطالعات انجام گرفته در خصوص پیشرفتهای سامانه های گرمایش آب خورشیدی

شکل :16فضای طراحی برای کارآیی سالانه

شکل :17بازده کلکتور آب گرم کن خورشیدی تغاری

شکل با عایق و سطح شیشهای

شکل :18منحنیهای تشعشع ساعتی خورشیدی و بازده ساعتی کلکتور برای سطح کلکتوری در جهت شمال- جنوب

شکل :19تغییر بازده خورشیدی در طول کارکرد یک روزه سامانه کلکتوری

شکل :20تغییر بازده خورشیدی در طول کارکرد یک روزه سامانه کلکتوری

-7نتیجه گیری نهایی

منابع

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : مروری بر بهبودهای فنی، قابلیتهای اجرای اقتصادی و سناریوی جهانی سامانه گرمایش آب خورشیدی , کلمات کلیدی آب گرمکن خورشیدی، دروه بازگشت سرمایه، بازده، گیرنده خورشیدی , سامانه گرمایش آب خورشیدی , سامانه گرمایشی آب خورشیدی غیر فعال , سامانه گرمایش آب خورشیدی فعال , سامانه گرمایش آب خورشیدی غیر فعال

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر